Przejdź do treści

Polityka prywatności oraz plików cookies

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowejhttps://xn--dietetykpaulinaprzytua-woszczak-8cf.pl/  i jej podstron.
 2. Administratorem strony i danych osobowych jest Paulina Przytuła-Woszczak uwidoczniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paulina Przytuła-Woszczak z adresem głównego miejsca wykonywania działalności: 02-567 Warszawa, ul. Sandomierska 4a/6, NIP: 5213958853.
 3. Korzystanie z Serwisuhttps://xn--dietetykpaulinaprzytua-woszczak-8cf.pl/ oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.
 4. W razie potrzeby kontaktu w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies istnieje możliwość kontaktu: drogą e-mail, pod adresem: paulinaprzytulawspolpraca@gmail.com
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności i Polityce Cookies, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej Polityki Prywatności i Polityki Cookies. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój Serwisu.

Definicje

 1. Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
 2. Administrator/Usługodawca – w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „o.d.o.”) podanych przez osobę, której dane dotyczą jest Paulina Przytulą-Woszczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paulina Przytuła-Woszczak Dietetyk
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
 4. Serwis lub Strona – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowymhttps://xn--dietetykpaulinaprzytua-woszczak-8cf.pl/ oraz na jego podstronach.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.

2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej, a także takich rozwiązań, jak Messenger, Instagram itd.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora. W szczególności:

 • dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane za pomocą formularza zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit.f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz 2 lata od jej zakończenia.
 • dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza komentarzy przetwarzane są w celu wyświetlenia komentarza. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł umieścić komentarz. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie zgody użytkownika. Dane te będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie istniała Strona internetowa lub do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.

4. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane w poprzednich punktach cele.

 • Platforma LH.pl w celach hostingowych,
 • Przelewy24 w celach obsługi sklepu internetowego 

5. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Odpowiedni stopień ochrony musi być potwierdzony odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej lub innym wiążącym instrumentem prawnym.

6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016⁄679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

Prawa użytkownika 

1. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym:

 • prawo dostępu do danych
 • prawo do poprawienia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę.

3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: paulinaprzytulawspolparaca@gmail.com

Pliki cookies i inne technologie

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator wykorzystuje Cookies i inne technologie w następujących celach:
 • konfiguracji serwisu,
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
 • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie;
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności, sesji przeglądarki,
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 • realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 • Analiz i badań oraz audytu oglądalności
 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 2. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony oraz zbierające pliki cookies:
 4. Google Analytics.

Postanowienie końcowe

1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.

2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: paulinaprzytulawspolpraca@gmail.com